VILKA ÄR Bocomfort?

 

Bocomfort startade 2004 för att kunna erbjuda rätt värme och ventilation för villor.

 

Under vårt första år installerade vi 55 st anläggningar där alla olika typer av system var representerade.

 

                  Bergvärmepumpar                        Varmvattenberedare

                  Luftvattenvärmepumpar              Elradiatorer

                  Luftluftvärmepumpar                   Elpannor

                  Pelletspannor/brännare                Oljepannor

 

Hösten 2005 blev vi ”CTC Partner” men vi installerar även andra fabrikat t.ex.

Comfortzone, Nibe, Focus, med flera.

 

Vår affärsidé är att erbjuda leverans, installation, och injustering av rätt värme för ditt hus.

 

Vi erbjuder ett totalt åtagande där alla delar finns med, leverans av nytt värmesystem, rör och elektrisk installation, driftsättning och injustering, demontage, sanering, destruktion, nedskärning, och skrotning av det gamla systemet inkl. ev. oljetank

 

På marknaden idag finns det flera olika system för uppvärmning av hus och det är inta lätt att välja rätt system.

Val av system beror på flera faktorer t.ex. nuvarande förbrukning och typ av värmesystem, vilken besparing ger ett nytt värmesystem i förhållande till investering, etc.

Varje hus är unikt och behöver sin speciella lösning, vilket vi erbjuder.

 

Vi hjälper dig att välja rätt system för ditt hus, samt installerar och ser till att det fungerar

 

Givetvis utför vi också service på av värmesystem, oljebrännare, och pelletsbrännare.

 

Med tillsammans mer än 30 års erfarenhet av värmepannor, styr- och regler, värme och ventilation har vi upptäckt ett behov av totala energilösningar för småhus, och vi kan tillgodose detta behov.

 

Mats Jonsson                                                                 Jan Skärberg